Avsnittet Gud la i hjertet mitt: Mens jeg lå der og følte at - download pdf or read online

By Enoch Enough

ISBN-10: 1520526563

ISBN-13: 9781520526560

Innhold:
1. Innledning
1.1 Eph 4:11-14
1.2 Abc
1.3 Trosbekjennelse
2. Den fullstendige fullførelsen av de hellige, til tjeneste-gjerning – Jesu befalinger - et fundament
3. Til oppbygning av den Salvedes kropp - ordet av begynnelsen av den Salvede - et fundament
3.1 Omvendelse fra døde gjerninger
3.2 Tro på gud
3.3 Dåpers lære
3.4 Påleggelse av hender
3.5 Oppstandelse av døde
3.6 Eonian dom
4. Den utkalte
4.1 Forskjell mellom den utkalte og tjenester til den enkelte
4.2 Hvordan skal møtene være når den utkalte kommer sammen og hvordan skal mindre samlinger være og arbeidet til forskjellige tjenester
5. Gjør ditt kall og din utvelgelse fast
5.1 Tro, håp og kjærlighet, og forlatelse
5.2 Nådegavene
5.3 Utrustningen – våre åndelige våpen
5.4 Tungebruk
5.5 Selvfornektelse og korset - lidelser, prøvelser og trengsler
5.6 Helliggjørelse
5.7 Bønn
Pris
Lovsang
Tilbedelse m.m.
Faste
5.8 Formaning, irettesettelse og trøst
5.9 Løftene
5.10 Kraft

6. Forskjellige tjenester
6.1 Apostel
6.2 Profet
6.3 Lærer
6.4 Evangelist
6.5 Hyrde
6.6 Den troende kvinnen
6.7 Forbeder
6.8 Tjener for en apostel
6.9 Tjener for en utkalt
6.10 Forsoningens og forlikelsens tjeneste
6.11 Forkynner / proklamere - Det gode budskapet
7. Det resterende ...

Jeg ble frelst som 13-åring(96) og ånds døpt på samme tid uten å bruke det nye språket så mye som jeg burdet. Jeg ble døpt da jeg var et år(som frelst). Skoleåret 99/00 hadde jeg vært frelst i tre år og da gikk jeg fra naked å kjenne Guds nærvær på møter og etter lang tid i bønn, til å kjenne Guds nærvær etter et sekunds oppmerksomhet på himmelen. I dette skoleåret lå jeg en kveld i sengen min og grunnet og takket for åpenbaringer angående tro. Mens jeg lå der og følte at jeg allerede hadde fått mange sterke åpenbaringer, var det akkurat som om jeg så et avsnitt like below taket, og det nærmet seg hjerte mitt helt til det kom lodge i mitt hjerte. Jeg greide nesten ikke å puste når avsnittet kom lodge i hjertet mitt. Det var en følelse av glede og takksigelse. males jeg visste ikke enda, hva det var jeg hadde fått av Gud. males jeg kravlet ut av sengen, og bort til pulten min hvor bibelen min lå. Og jeg begynte å lete etter det avsnittet som jeg hadde fått av Gud. Jeg slo opp i Paulus brev til Efeserne kapittel four og vers eleven. Avsnittet jeg fikk i mitt hjerte, var versene 11-14, spesielt vers eleven, males versene eleven til og med sixteen er alle viktige vers. Og da jeg hadde lest det, begynte jeg å glede meg, juble, takke og spørre Gud hvorfor jeg ikke hadde sett dette før.

Noen sier at nøkkelen til ’vekkelse’ er:
-         bønn (blant annet søke Guds farshjerte)
-         enhet
-         sterke familier i enhet, kjærlighet, fred, glede og rettferdighet og kraft
-at vi søker Guds kongerike først
-         kjærlighet
-         mirakler
-         visjon/visjoner
-         gode gjerninger
-         faste
-         starvation etter vekkelse
-         sinnets fornyelse
-         giverglede
-         at Guds folks noterer på møtene og grunner og tenker på det som blir sagt
-         at Guds folks gransker skriftene
 
Til et hus kan du ha mange forskjellig nøkler til forskjellige rom, males det er også en universalnøkkel som går til alle dørene. Hvis guy naked har de andre nøklene er det lett å miste en og dermed ikke komme hotel i en del av huset. males har guy universalnøkkelen kommer guy hotel overalt. Og det er alltid noen rom naked universalnøkkelen har adgang til.
 
Det vi trenger i enhver by way of, er å komme hotel i alle rommene Gud har for oss. males da hjelper det ikke naked med mange nøkler, males viktigst er universalnøkkelen. Jeg tror at de punktene overfor er nøkler til ’vekkelse’, males at det også fins en universalnøkkel som gir deg tilgang til alle disse rommene. Og denne universalnøkkelen er: Handa, dvs. de fem tjenestene, som vi leser om i vers eleven i det fjerde kapitlet i Efeserbrevet.

Show description

Read or Download Avsnittet Gud la i hjertet mitt: Mens jeg lå der og følte at jeg allerede hadde fått mange sterke åpenbaringer, var det akkurat som om jeg så et avsnitt ... seg hjerte mitt (Norwegian_bokmal Edition) PDF

Similar christian reference books

New PDF release: Searching For Christianity

Taking a multi-purpose and inter-denominational procedure, it is a ebook addressed to all Christians, who during this sceptical age, can be experiencing a non secular predicament or doubts as to their dedication to Christ’s educating and Revelation. when this booklet is written from the root of conviction, it insists on demonstrating authentic proof.

Download e-book for iPad: Jesus Have I Loved, but Paul?: A Narrative Approach to the by J. R. Daniel Kirk

Readers of the Bible are frequently interested in Jesus's message and ministry, yet they aren't as certainly susceptible towards Paul. What may still those that love Jesus do with Paul? right here Pauline pupil J. R. Daniel Kirk bargains a clean and well timed engagement of the debated dating among Paul's writings and the portrait of Jesus inside the Gospels.

Download PDF by Mandi Cornett: In Christ....walking by grace and faith

This 14-week inductive religious study of the e-book of Ephesians is assumed upsetting and foundational for the Christian lifestyles. The Apostle Paul, encouraged by means of the Holy Spirit, wrote a theological and functional masterpiece within the booklet of Ephesians. He lays a 3 bankruptcy beginning of who're "in Christ" and what we're part of.

Download PDF by Jeremy D. Smoak: The Priestly Blessing in Inscription and Scripture: The

The Priestly Blessing present in Numbers 6:24-26 left a deep imprint upon Jewish and Christian spiritual perform and culture. a number of the ways that the blessing was once integrated into those liturgical traditions, for instance, are good documented in numerous written resources from the prior thousand years.

Extra resources for Avsnittet Gud la i hjertet mitt: Mens jeg lå der og følte at jeg allerede hadde fått mange sterke åpenbaringer, var det akkurat som om jeg så et avsnitt ... seg hjerte mitt (Norwegian_bokmal Edition)

Sample text

Download PDF sample

Avsnittet Gud la i hjertet mitt: Mens jeg lå der og følte at jeg allerede hadde fått mange sterke åpenbaringer, var det akkurat som om jeg så et avsnitt ... seg hjerte mitt (Norwegian_bokmal Edition) by Enoch Enough


by Jeff
4.5

Avsnittet Gud la i hjertet mitt: Mens jeg lå der og følte at - download pdf or read online
Rated 4.13 of 5 – based on 49 votes